Skip Navigation Links
מאיה אקווה

מאיה אקווה

מוצרי החברה

 • AL 160
  >> ריתוך צנרת בקטרים של 40 עד 160 מ"מ - הפעלה ידנית
  >> יכולת ריתוך  של נצרת PE (פוליאתילן) והן של נצרת PP (פוליפרופילן)
  >> ריתוך צנרת לחץ עד דרג 16 וצנרת שפכים
  >> הצינורות מוצמדים בעזרת 4 ראשים,לריתוך היקפי אופטימלי
  >> גוף חימום מסוג דיסק עשוי מסגסוגת ייחודית
  >> מערכת חשמל חד-פאזית
 • ALMD 160
  >> ריתוך צנרת בקטרים של 40 עד 160 מ"מ - הפעלה ידנית ומד לחץ הידראולי
  >> יכולת ריתוך  של נצרת PE (פוליאתילן) והן של צנרת PP (פוליפרופילן)
  >> ריתוך צנרת עד דרג 16 וצנרת שפכים
  >> הצינורות מוצמדים בעזרת 4 ראשים,לריתוך היקפי אופטימלי
  >> גוף חימום מסוג דיסק עשוי מסגסוגת ייחודית
  >> מערכת חשמל חד-פאזית
 • ALH 160
  >> ריתוך צנרת בקטרים של 63 עד 160 מ"מ- הפעלה הידראולית
  >> יכולת ריתוך  של נצרת PE (פוליאתילן) והן של צנרת PP (פוליפרופילן)
  >> ריתוך צנרת לחץ עד דרג 32 וצנרת שפכים
  >> הצינורות מוצמדים בעזרת 4 ראשים,לריתוך היקפי אופטימלי
  >> גוף חימום מסוג דיסק עשוי מסגסוגת ייחודית
  >> מערכת חשמל חד-פאזית
 • AL 1000- 1600
  >>  ריתוך צנרת בקטרים 1000-1600 מ"מ - הפעלה הידראולית
  >>  יכולת ריתוך של צנרת PE ( פוליאתילן) והן של צנרת PP (פוליפרופילן)
  >>  גוף חימום מסוג דיסק עשוי מסגסוגת ייחודית
  >>  שליטה על לחצים בידי מערכת הידראולית
  >>  הצינורות מוצמדים בעזרת 4 ראשים, לריתוך היקפי אופטימילי
  >>  לחץ עבודה של עד 130 בר